2015-01-08 overlijden van mw corry berghoef - van pelt - Kerstfeest op Zee

Title
Ga naar de inhoud
Op 8 januari 2015 overleed mevrouw Corry Berghoef- van Pelt.
Piet, Geachte familie, vrienden en bekenden,

Het is inmiddels bijna 18 jaar geleden dat ik het voorzitterschap van het Comité Kerstfeest op Zee overnam.

Daarmee leerde ik ook Corrie kennen als een bijzonder aimabel persoon.

Via de kerk was haar, inmiddels lang geleden, gevraagd om mee te komen helpen met kerstcadeautjes inpakken voor zeelieden. Die cadeautjes gingen lang voor de kerst al naar de schepen toe en zorgden er voor dat ook zeelieden, ver van huis, iets te vieren hadden. Corrie was altijd zeer begaan met mensen die het minder hadden dan zij en ondanks dat zij geen enkele binding had met de koopvaardij toch goed begreep dat het om een vergeten groep mensen ging. Aan het uitdelen en uitpakken van de cadeautjes ging het afspelen van een 45-toerenplaatje, later een cassettebandje, vooraf. De bemanning kon dan het kerstevangelie horen, gevolgd door kerstliederen. Het ging dus allereerst om het brengen van de blijde boodschap over de geboorte van Christus. Ikzelf heb aan boord verschillende malen op deze wijze het kerstfeest gevierd.
Corrie deed mee vanuit haar christelijke overtuiging en wist dat ze hiermee iets bijdroeg aan het Koninkrijk van God. Dat deed ze met heel veel plezier.

Binnen de groep werd zij ook zeer gewaardeerd.

Vanaf het moment dat ik het roer van het Comité overnam werden mijn vrouw en ik geraakt door haar bijzondere en lieve uitstraling.

Corrie’s taak zit er op. Ze mag zich nu geborgen weten bij haar Heer.

Namens de leden van ons comité zeg ik vanuit mijn zeemanshart : Corrie Vaar wel.
Corry Berghoef - van Pelt
Rouwkaart Corry Berghoef - van Pelt
Terug naar de inhoud